st2.krestanka.cz

Karolínka Hájková-učivo


týden 16.3.-20.3.
čtení- čtení s porozuměním (čítanka, vybraná četba); odpovídat na otázky
psaní- opis, přepis, jednoduchý diktát (písmena, slabiky, slova, věty)
matematika- procvičovat sčítání a odčítání do 20, orientace v číselné řadě 0-100 (čtení a psaní čísel, počítání po desítkách)
řečová výchova- zhlédnutí pohádky či filmu- vyprávění, odpovídat na otázky, charakteristika postav,...
věcné učení- jaro- charakteristika ročního období; orientace v čase
výtvarná výchova- jarní květiny- kresba
hudební výchova- opakování lidových písní- možnost podpory na youtube
tělesná výchova- rozcvička- opora o názor (pořad TV pro děti, případně internet)
pracovní výchova- výroba jarní dekorace
informatika- základní obsluha PC, práce s myší, klávesnice
Copyright © 2021 st2.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.