st2.krestanka.cz

Danielka Miksová-učivo


týden 16.3.-20.3.
čtení- ​čtení s porozuměním (čítanka)- vyprávět děj, odpovídat na otázky
psaní- opis (psací písmo, písanka), přepis- krátké věty z čítanky (každý den 3-4 věty); procvičování gramatiky (čtení a psaní)
matematika- sčítání a odčítání v číselném oboru 0-20; základní orientace v číselné řadě 0-100; počítání po desítkách
řečová výchova- zhlédnout pohádku nebo film- vyprávět děj, odpovídat na otázky, důraz na správnou výslovnost
věcné učení- jaro- charakteristika ročního období
výtvarná výchova- jarní květiny- kresba
hudební výchova- opakování lidových písní (možnost podpory na youtube)
tělesná výchova- rozcvička
pracovní výchova- výroba jarní dekorace
 
Copyright © 2021 st2.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.