st2.krestanka.cz

Provoz školy od 18. listopadu 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy a žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).
Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, je nutné dodržet homogenitu skupiny žáků, a to i ve školní družině.
Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (roušky nemusí mít žáci a vyučující speciálních tříd).
Je zakázán zpěv a tělesná výchova, je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje KHS.

čtvrtek 12. 11. 2020
Copyright © 2021 st2.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.