st2.krestanka.cz

Předání vysvědčení - pátek 26. 6. 2020

Do školy budou žáci vstupovat dle časového harmonogramu (viz níže), v rouškách a musí předložit čestné prohlášení (v příloze - po rozkliknutí nadpisu). Třídní učitelé nebo asistenti pedagoga si žáky vyzvednou v určeném čase ve vestibulu školy a odvedou je na určené místo (třída, školní dvůr).
8.00 – 8.30 hodin 1. A;  4. A;  2. A; ST II 6. A; 6. B; 7. A; 8. A (OU Fy)
8.45 – 9.15 hodin 3. A; 3. B; 5. A; ST I ST VI; ST VII; ST VIII
od 10 hodin rozloučení s vycházejícími žáky 9. A; ST IX
pondělí 22. 6. 2020 
Copyright © 2020 st2.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.