st2.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Přání

Žákům školy přejeme, aby se prázdninové dny naplnily dobrodružstvím, poznáváním nových míst, smíchem, sluníčkem, hrami a pohodou.
Všem pedagogům, zaměstnancům školy a rodičům našich žáků přejeme krásnou, slunnou a klidnou dovolenou, při které načerpají energii do další společné práce. smiley

Stravování ve šk. roce 2019/2020

Vážení rodiče, platbu obědů ve školní jídelně na letní prázdniny přerušte (tzn. červen, červenec - neplatit!) a v srpnu opět platbu obnovte, a to ve výši dle věku dítěte.
Více po rozkliknutí nadpisu.
 

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů v tomto školním roce bude možné pouze do 21. června 2019 (účetní uzávěrka).

Školní jídelna

V pátek 28. června 2019 školní jídelna již nevaří.

Matematická olympiáda

Gratulujeme Adamovi N. ze VII. A, který se stal úspěšným řešitelem okresního kola MO. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Poděkování

Děkujeme jednateli firmy DC Industries s.r.o. panu Davidu Caklovi, který věnoval sponzorský dar naší škole. Finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Velmi si vážíme zájmu a ocenění školy, kterými pan Cakl zdůvodnil své rozhodnutí finančně přispět.   
 

Žáci přijatí do 1. třídy

Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020

Matematická olympiáda

V okresním kole matematické olympiády kategorie Z5, které se uskutečnilo dne 30. ledna 2019 na ZŠ TGM, dosáhli vynikajícího výsledku žáci V. A.
Klára L. získala 3. - 4. místo, Kryštof N. se umístil na 6. - 9. místě.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezantaci školy.

Lovci perel

Žáci II. A se zapojili do projektu Lovci perel, který umožňuje jednoduše a srozumitelně vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu a rozšiřování obzorů.
http://www.lovciperel.cz

Sběr víček

Ve spolupráci ze ZŠ Hradecká Telč sbíráme víčka od PET lahví pro Záchrannou stanici Telč provozovanou panem Pavlem Dvořákem.
Budeme rádi, když nás podpoříte.
http://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/priroda/zachranna_stanice
 

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 

Nová telefonní čísla

Školní družina - 737 297 960
Školní klub - 737 297 978
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2019 st2.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.